Auto Fish Hook(1 piece) DIY Fishing Tackle - Авто крюк - خطاف صيد آلي - Lưỡi Câu Tự Động

7 Просмотры
Издатель
Fishing experience
Auto Fish Hook(1 piece) - DIY Fishing Tackle - Авто крюк - خطاف صيد آلي - Lưỡi Câu Tự Động

This can't throw it because it's a trap. You need to install it gently, drop it in the water gently and firmly, as it is very sensitive.
تحتاج إلى تثبيته برفق ، وإسقاطه في الماء برفق وثبات في الماء برفق وثبات
-Это нельзя бросить, потому что это ловушка. Вам нужно аккуратно установить его, аккуратно и надежно опустить в воду, так как он очень чувствительный.
-Cái này không thể ném nó vì nó là một cái bẫy . bạn cần phải cài đặt nhẹ nhàng , thả xuống nước nhẹ nhàng và buộc chắc chắn vì nó rất nhạy .
- Ini tidak bisa membuangnya karena itu jebakan. Anda harus menginstalnya dengan lembut, masukkan ke dalam air dengan lembut dan kuat, karena sangat sensitif.
Категория
Авто
Комментариев нет.